AKTUÁLNA ponuka
Vážený realitný maklér!

Čerstvá správa:
Nami opýtaní majitelia realít na prvé miesto už nezaraďujú predaj za najlepšiu cenu.

Trend predja nehnuteľnosti 2014 : Rýchly predaj

Naše školiace stredisko preskúmajúc rôzne techniky predaja realít v krajine (Duna House, Openhouse, Tecnocasa, A1 Reality, Balla Reality, City Cartel, Remax Reality, atď.) vypracovalo takú technológiu, ktorou sa naozaj dá dosiahnuť predaj nehnuteľnosti bleskovou rýchlosťou!
(V zátvorke poznamenávam, že v ďalších 73 krajinách sme prešetrili fungovanie a technológiu predaja sprostredkovateľov nehnuteľností, ktoré voči vyššie vymenovaným realitným kanceláriám, vzhľadom na svoju veľkosť, dosahujú väčší účinok na realitnom trhu.)

Náš nový kurz je skutočná "obnova krvi"!
Viac si o tom prečítajte TU!
Vitajte na našej internetovej stránke!

Prosím, dovoľte mi, aby som Vám odporučil našu spoločnosť a jedinečnými tréningovými technológiami na svete Vám ponúkli pomoc v efektívnejšom sprostredkovaní predaja nehnuteľností!
Naše školenie je postavené na znalosti, analýze, ovplyvňovaní a zmene ľudských myšlienok, reakcií, zvažovaní, rozhodnutí, cieľov a zámerov.

Naši študenti to jednoducho nazývajú psychológia predaja realít.

Podľa nášho názoru, bez našich vedomostných materiálov nie je možné úspešné a účinné sprostredkovanie predaja nehnuteľností, lebo nemôžeme vedieť, na čo presne myslia naši zákazníci.
Na základe pozorovania technológií predaja a fungovaní sprostredkovateľov realít v 73 krajinách sme došli k poznaniu, že súčasná znalosť realitných maklérov bohužiaľ neobsahuje ani to, čo je skutočným cieľom alebo pojmom sprostredkovania predaja nehnuteľností, alebo ako rozpoznať skutočného kupujúceho alebo predávajúceho.
Nevedia, čo presne znamená pojem marketing, a tak nesprávne, ich realitné inzeráty obsahujú hlavne parametre a informácie.
Úspešnosť ich prezentácií je v podstate dielom náhody, a ani ich nenapadne, že neúspešná prezentácia je v každom prípade ich vlastnou chybou.
Účastníci našich kurzov spoznajú celú problematiku sprostredkovania predaja nehnuteľností z úplne iného pohľadu.
Z pohľadu ľudského myslenia.

Nakoľko to môže byť účinné?

Nami vyškoleným realitným maklérom stačí predstaviť nehnuteľnosť 2-4 kupujúcim (oproti priemerným 25-30 prezentáciám), aby ju vedeli predať!
Pre nami vyškolených realitných maklérov takmer nie je taká nehnuteľnosť, ktorú by nevedeli predať!
Nami vyškolení realitní makléri pristupujú k predaju nehnuteľnosti tak, že úspešný predaj nezávisí od vlastností a špecifickostí nehnuteľnosti, okolia, alebo od situácie na trhu, ale jedine od vlastnej usilovnosti, kvality svojej práce respektíve od vlastných vedomostí a činov.

Naše znalosti odovzdávame vo forme prednášok, ktoré zvyčajne trvajú jeden deň.
Poskytujeme záruku vrátenia peňazí, a ručíme za to, že naši študenti nepoznali odovzdané informácie, a ich znalosti stúpli natoľko, aby v budúcnosti boli úspešní a účinní v tejto oblasti.

Ďalšie informácie o našej firme:

Škola sprostredkovateľov vznikla v roku 2002 a v súčasnej dobe v 73 krajinách poskytuje sprostredkovateľské a predajné školenia, pomocou vlastne vyvinutej profesionálnej technológie, ktorá v súčasnosti funguje najlepšie vo svete.
Majiteľ a vedúci školení vytvorili sprostredkovateľské a predajné školenie z viac ako 200 rôznych kurzov.
(.. komunikácia, organizačný rozvoj, štatistický management, administratívny management, management predaja, vzorce obchodného úspechu, etika, ciele a vytyčovanie cieľov, firemné konzultácie, zhodnotenie obchodného a ľudského stavu a ich ošetrenie, umelecké kurzy, marketing, vývoj účinnosti Public Relations (PR), odhalenie a ošetrenie ľudských emócií a reakcií, analýza a pochopenie správania a rozmýšľania, analýza nálady a oprava, zásady finančného úspechu, riadenie, efektívne učenie, kurzy úspešnosti partnerských vzťahov, atď.)
O našu technológiu sme sa podelili na skoro 300 kurzoch, čím naši študenti dosiahli jedinečné úspechy.
Čoskoro 40 členný tím spolupracovníkov je schopný poskytovať naše kurzy vo všetkých vyspelejších krajinách.
Naše skúsenosti ukazujú, že ak ste schopní získať vedomosti našej technológie niekoľko mesiacov vopred, môžete získať nedostihnuteľný náskok voči konkurencii!

Bude nám cťou s Vami spolupracovať na úplnom vyškolení pracovníkov Vašej kancelárie.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte nášho miestneho spolupracovníka, aby sme Vám vedeli poskytnúť presné informácie vo vašom vlastnom jazyku.

S úctou:

Büki Károly
Vedúci vzdelávania / Tréner